Samverkan för kunskapsutbyte

Forum för samverkan (FoSam) bidrar till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan förskola/skola/skolhuvudman och Uppsala universitet. Viktiga frågor för oss är:

  • Hur kan vi utveckla en förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom ramen för ett kollegialt lärande?
  • Hur kan vi nyttiggöra relevant forskning för att öka måluppfyllelsen i förskola/skola?
  • Hur kan erfarenheter från kommun/förskola/skola bidra till ökad relevans och kvalitet i forskningen vid Uppsala universitet?
  • Hur kan vi tillsammans - kommuner och universitet - samverka runt lärarutbildningarna?

Samverkanscheckar

FoSam:s medlemskommuner erbjuds samverkanscheckar 2017-19

Senast uppdaterad: 2023-05-11