Ny på jobbet - intervju med Susanne Zetterblom

Susanne Zetterblom

Hallå där Susanne Zetterblom, välkommen! Hur känns det att bli en i FoSam-teamet?

Det här känns otroligt spännande! När jag nu sätter mig in i FoSam:s verksamhet så kan jag se att det finns många intressanta samverkansprojekt på gång där jag hoppas jag kan bidra med koordinering, uppföljning och kunskapsspridning. Att arbeta med samverkan är något som engagerar mig sen länge. En del av att möta de globala utmaningarna vi står inför är att samverka, lokalt, regionalt, nationellt, internationellt. Dessutom är lärande och utbildning en viktig faktor för att nå de globala hållbarhetsmålen Sverige har förbundit sig att arbeta för att uppnå.

Vad konkret kommer du att arbeta med vid FoSam?

— En stor del av min tid kommer jag att jobba som processtödjare till kommunernas samordnare för kompetensutvecklingsinsatser för personal i skolan som arbetar med nyanlända elever. FoSam genomför på uppdrag av Skolverket regionala träffar med samordnarna syftande till erfarenhetsutbyte mellan FoSam:s medlemskommuner och med koppling till utbildning och forskning vid Uppsala universitet.

— Men FoSam har så många olika projekt på gång så här kommer jag, tillsammans med Lars Olsson, att jobba med att hitta former för uppföljning och spridning av resultat. Bland annat planerar vi en FoSam-konferens hösten 2017, med andra ord, många spännande uppdrag framöver!

Vilken är din bakgrund och vad brinner du för?

— Jag har alltid varit väldigt engagerad i social hållbarhet och när min äldsta son föddes 1986 så engagerade jag mig i Röda Korset som frivillig. Valet av Röda Korset var ett mycket medvetet val eftersom organisationens värderingar överensstämde bäst med mina egna om alla människors lika värde där man bistår dem som bäst behöver det i samhället oberoende vem man är. Dessutom tyckte jag om hur organisationen var uppbyggd, där varje land har sin Rödakorsorganisation som har kunskap om sitt lands behov men som kan samverka med andra Rödakorsnationer för att nå sina mål, något som jag ser som mycket viktigt, att de som kan sin kontext bäst är de som bestämmer och styr sin verksamhet.

— År 2006 blev jag sen projektledare för ett stort nationellt nätverk kallat Internationella Torget som ställer ut, debatterar och diskuterar globala utvecklingsfrågor varje år på Bokmässan i Göteborg. I nätverket medverkade 65 olika organisationer, bland annat, Svenska Kyrkan, Union to Union, International IDEA, IOGT-NTO, Reportrar utan Gränser, Svenska Afghanistankommittén, alla med sitt perspektiv på globala utvecklingsfrågor, där man under Bokmässan verkligen samverkade och belyste frågor utifrån respektive organisations perspektiv. Det var helt fantastiska år där min roll var att se till att medverkande organisationers representanter kompetensutvecklades utifrån behov, att hitta beröringspunkter i vårt gemensamma arbete och att, som jag då brukade säga, få organisationer att sänka gardet och att lyssna in varandra, ha respekt för varandra och se styrkan i att ha olika kompetenser och inriktningar för att kunna ge perspektiv på komplexa frågor.

Låter väldigt intressant! Men, du jobbar ju även för Swedesd, en annan enhet vid fakulteten för utbildningsvetenskap, hur kan det spilla över till FoSam?

— Massor hoppas jag! Swedesd arbetar med lärande för hållbar utveckling där vi samarbetar med andra lärosäten, både nationellt som internationellt, för att utveckla metoder, kurser och utvärderingsverktyg så att vi kan adressera de globala hållbarhetsmålen utifrån ett lärande- och utbildningsperspektiv och som acceleratorn för att nå målen. Därför kommer jag att använda mina Swedesd-ögon in i FoSam:s verksamhet, för att se var vi kan nyttja Swedesd:s kompetens på bästa sätt.

Vill du veta mer om Susanne – lyssna på den radiointervju som Sveriges Radio P4 gjorde 2014: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5814286

Senast uppdaterad: 2022-08-11