Universitetshjälpen

                                                                                                                      Foto: Sandra Gunnarsson

Universitetshjälpen är ett studentdrivet samverkansprojekt med Uppsala universitet och Uppsala kommun. Projektet syftar till att studenter på de olika lärarprogrammen ska få mer praktisk förankring i sin utbildning. I dialog med den kommunala verksamheten och stöd från universitetet får studenterna mer erfarenhet av att individualisera sin undervisning och också reflektera över val och hur de kan utvecklas i sin framtida lärarroll. Målet är att studenter ska kunna förankra den teori som de lär sig på utbildningen.

Tanken med universitetshjälpen är att studenterna, i samråd med lärarna på skolan, ska kunna lägga upp undervisningen på ett sätt som passar dem. Studenterna och lärarna bestämmer tillsammans vilket/vilka ämnen som universitetshjälpen ska vara involverad i. För närvarande finns universitetshjälpen på en kommunal grundskola och studenterna som för närvarande är engagerade i projektet har valt att besöka skolan varannan vecka. Halva gruppen arbetar med matematik och halva gruppen arbetar med svenska. På skolan arbetar studenterna med en mindre grupp elever som är i behov av särskilt stöd eller en extra utmaning.

Målet är att Universitetshjälpen ska finnas för alla lärarprogram från förskolelärarprogrammet till ämneslärarprogrammet. Är du intresserad av att få mer kontinuerlig praktik under din utbildning eller har du några frågor om projektet? Hör av dig till Universitetshjälpen så hjälper vi dig!

Kontaktperson för projektet är Frida Ahlsved Tidén och mail besvaras på tisdagar och torsdagar. E-post: universitetshjalpen@gmail.com

Röster om Universitetshjälpen:

Här samlas alltså lärarstudenter som vill hjälpa elever i olika typer av svårigheter ute på skolorna. Arbetet är till både för elevernas skull och för att de själva vill utvecklas som lärare. Är det inte ett sällsynt hoppingivande initiativ där både utbildningen och elevers svårigheter tas på största allvar.

Claes Nilholm, Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Uppsala universitet

Läs mer om Universitetshjälpen i Ergo, Uppsala studentkårs tidning: "Ideellt lärande för att lära mer"

Universitetshjälpen i samverkan med: