Välkommen till Lärarcafé!

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Höstens datum: 3 oktober, 7 november, 5 december (Teman annonseras löpande..!)

Tid: kl 17.15-19.00
Plats: Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Gilla Lärarcafé på Facebook!


Teman för tidigare Lärarcaféer:

2019
3/10 Ge rösten lite kärlek!, Sara Wesslert, logoped, Uppsala kommun
4/4 Jag som är en kille får fan inte gråta och vara rädd, Mattias Linholm och Simon Fagerlund, MÄN Uppsala
4/3 Lite juridik om klassrumsdramatik, Sverker Scheutz, lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet
7/2 När barn drabbas av brott i hemmet, Helen Klaesson, organisationen Maskrosbarn

2018
6/12 Mitt första år som lärare, Frida Ahlsved Tidén (moderator), Amanda Wallmon, Sofia Hillerstig, Sofia Kalander och Sara Brinkhäll.
8/11 Kommunikation med föräldrar - en del av lärarjobbet, Jonas Nilsson förstelärare i svenska och idrott, Uppsala kommun
4/10 Så undervisar du särskilt begåvade elever, Laila Riesten, Catharina Tjernberg, och Marie Jonsson, Enköpings kommun
12/4 Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag, Matilda Strömberg, RFSU
8/3 Nyanlända elevers lärande, Lina Sjöström, förstelärare i svenska som andraspråk och kommunal samordnare för nyanlända, Tierps kommun
8/2 Den ensamme terroristen? Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

2017
7/12 Programmering – ett nyttämnesområde i skolan, Lennart Rolandsson, Uppsala universitet
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson, läs mer här

Har du frågor, kontakta Andrea Dahlkild, andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se