Studentsamverkan

FoSam stödjer flera projekt som involverar eller drivs av studenter vid Uppsala universitet:

Lärarcafé

I samarbete med Sektion Lära arrangerar FoSam Lärarcafé. Här träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna. Läs mer om Lärarcafé

studentdrivna projekt som Fosam stödjer

Universitetshjälpen


Universitetshjälpen är ett studentdrivet samverkansprojekt som syftar till att stärka den praktiska förankringen i lärarprogrammen vid Uppsala universitet, samtidigt som Uppsala kommuns skolor erbjuds avlastning i verksamheten. 

Läs mer om Universitetshjälpen