Ny på jobbet - intervju med René León-RosalesHej René León-Rosales, ny forskare vid Forum för samverkan. Välkommen! Hur känns det att bli en del av teamet?

- Det känns superspännande att vara en del av Fosam! Jag har själv arbetat mycket i gränssnittet mellan forskning och praktik, så det känns mycket bra att vara en del av en miljö som verkar för en gemensam kunskapsproduktion kring de utmaningar som finns i skola och förskola i de kommuner vi samverkar med.

Vad kommer du att jobba med konkret?
- Jag kommer bland annat att titta närmare på vad det innebär för forskare att samverka med praktiker, det vill säga vilka krav det ställer på forskare när det gäller till exempel förmåga att publicera resultat, eller att formulera forskningsfrågor som kan vara av intresse för dem som arbetar med den praktik som beforskas. Vi har börjat tala om behovet av forskningslitteracitet hos yrkesverksamma som vill utveckla sin professionalism. Detta väcker såklart tanken om det på samma sätt behövs en "praktiklitteracitet" hos forskare som vill samverka med praktiker?

Vad har du för bakgrund?
- Jag disputerade i etnologi 2010, min avhandling var en studie som undersökte de effekter som ekonomisk och etnisk segregation kan ha på pojkars etnicitets- och lärandeprocesser i en skola belägen i en socioekonomiskt utsatt stadsdel. Sedan dess har jag fördjupat mig i frågor om hur kommuner kan förbättra sitt arbete mot diskriminering, samt forskat i uppkomsten och politisering av en rörelse för social rättvisa bland ungdomar i socioekonomiskt utsatta multietniska bostadsområden, med finansiering från Vetenskapsrådet. Jag har i min forskning också fördjupat mig i de metodologiska och etiska svårigheter som uppstår i ett jämlikhetsarbete som baseras på insamlande av data genom etniska/rasifierade kategorier.

Vilka blir dina drivkrafter på FoSam?
- Jag tycker att frågan om hur universitetet kan samverka med kommuner på bästa sätt är superviktig, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Detta har präglat mycket av mitt tidigare arbete på tidigare arbetsplatser, där jag bland annat undersökt möjligheterna som forskningscirklar ger, men också försökt hitta andra sätt att sprida min forskning på, till exempel genom samarbete med konstnärer. 

 

Senast uppdaterad: 2022-08-11