Våra publikationer

samverkan

Rapporter från forskningscirklar

Likvärdighet och (skol)segregation (FoSam Rapport 2022:2)
Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2021-2022.

Likvärdighet och segregation (FoSam Rapport 2022:1)
Uppsala kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2021-2022. 

Religionskunskap för framtiden – religionsdidaktik för en bättre religionsundervisning
Uppsala kommun i samverkan med Teologiska institutionen och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2021 och rapporterades i tidskriften Religion & Livsfrågor, nr. 2 2021. 

Interkulturalitet i förskolans arbete med barns sociala och kunskapsmässiga utveckling (FoSam Rapport 2021:1)
Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2020.

Undervisning utifrån särskild begåvning (FoSam Rapport 2020:2)
Enköpings kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2019-2020.

Det pedagogiska ledarskapets praktiker – ett samverkansprojekt som fokuserar på skolans ledarskap (FoSam Rapport 2020:1)
Håbo kommun i samverkan med Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2018-2019. 

Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö? (FoSam Rapport 2019:1)
Sigtuna kommun i samverkan med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Projektet genomfördes under 2017-2019.

Nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt (FoSam Rapport 2018:1)
Ett samarbete mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. Projektet genomfördes under 2016-2017.

Implementering av lärande för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor
Uppsala kommun i samverkan med Swedesd, Uppsala universitet. Projektet genomfördes 2017-2019. 

Relaterat:

I gränslandet mellan forskning och utveckling - en studie av FoSam:s forskningscirkelledarpraktik (FoSam Rapport 2018:2)

Publikationer inom Skolledarakademin

SkolledarAkademin Rapport nr 1 Leda för ökad likvärdighet (2021)

SkolledarAkademin Rapport nr 2 Pedagogiskt ledarskap (2022)

Övriga projekt med forskar-lärarsamverkan

Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering (FoSam Rapport 2019:2)
FoSam i samverkan med Årstaskolan, Uppsala kommun. Projektet genomfördes 2015. 

Lärarpar: Ämnesexperter och lärare tillsammans 
Uppsala kommun i samverkan med FoSam. Projektet genomfördes 2016 -2017. 

Robotprogrammering: ett fungerande verktyg för att väcka ungas intresse för teknik och programmering? 
Uppsala kommun i samverkan med FoSam. En undersökning genomförd 2017. 

Senast uppdaterad: 2023-02-02