Bettys hage - en podd om skola och vetenskap


Bettys hage är FoSam:s podcast om skola och vetenskap. Här undersöker vi skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv. 

Andrea Dahlkild
FoSam:s Andrea Dahlkild intervjuar.

Podden har fått namn efter Betty Petterson, den första kvinnan i Sverige som tog studentexamen, eller som det hette på Bettys tid - mogenhetsexamen. Efter studier på Uppsala universitet skaffade hon sig dessutom en akademisk examen, och blev sen den första svenska kvinnan att anställas som läroverkslärare. En prestation värd evig ära och berömmelse - och varför inte en egen podcast. 
 

Bettys hage avsnitt 4 - det pedagogiska ledarskapet under lupp

Malin Olsson, rektor i Håbo kommun. 

I forskningscirkeln Det pedagogiska ledarskapets praktiker har Håbo kommuns skolledare synat sitt eget ledarskap i sömmarna. Sitt görande och sägande på jobbet, sina professionella relationer, och alla de små och stora omständigheter som definierar vad det är att leda skolverksamhet.

I detta avsnitt av Bettys hage hör vi rektorn Malin Olsson berätta om sin upplevelse av att ingående och med vetenskapliga metoder utforska sig själv som skolledare. Vi pratar också med Åsa Liljeqvist, en av forskningscirkelns vetenskapliga ledare. Av henne får vi forskarens perspektiv på projektet - en konkret beskrivning av cirkelns upplägg, motiv och vinster.

 

Lyssna: Bettys hage avsnitt 4 - Det pedagogiska ledarskapet under lupp (ca 23 min)

Fördjupa dig ytterligare på forskningscirkelns egen sida

BETTYS HAGE AVSNITT 3 - den forskningslitterate läraren

Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan och Laila Riesten, lärare i matematik och doktorand i matematikdidaktik. 

En viktig förutsättning för att lagen om en skola på vetenskaplig grund ska bli mer än en juridisk abstraktion, är att lärare och skolledare har förmågan att förstå, använda och kritiskt läsa forskning. Denna förmåga kan sammanfattas med begreppet forskningslitteracitet. I det här avsnittet av Bettys hage tittar vi närmare på vad forskningslitteracitet är och hur den kan bana väg för ny kunskap, stärkt självförtroende och en större professionell medvetenhet hos skolans verksamma. Till vår hjälp har vi Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan och Laila Riesten, lärare i matematik på Enköpings kommun tillika doktorand i matematikdidaktik


► Lyssna: Bettys hage avsnitt 3 - Forskningslitteracitet (ca 18 min)


Apropå forskning om och för skolan

Du som är intresserad av forskning om och för skolan kan få vägledning på bland annat Skolverkets, Skolportens och Skolforskningsinstitutets webbplatser, där man har samlat länkar till olika söktjänster för forskning, vetenskapliga tidskrifter och andra aktörer inom skolforskningsområdet.

Forskning för skolan – Skolverket

Forskning och utveckling – Skolporten

Databaser för lärare - Skolforskningsinstitutet

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av utbildningsvetenskaplig relevans vid ett flertal institutioner inom såväl det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som de naturvetenskapliga och medicinska områdena. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier är den främsta aktören inom fältet.
 

Bettys hage avsnitt 2 - Skolan och de nyanlända

Madelene Johansson

Aldrig förr har Sverige tagit emot så många asylsökande under ett år som 2015, då över 160 000 människor migrerade till Sverige, bland annat från inbördeskriget i Syrien. Strömmen av flyktingar resulterade i flera stora samhällsinsatser - inte minst i skolans värld.

Så hur såg det ut när kommunerna på kort tid organiserade sig för att ge de nyanlända barnen ett gott mottagande i skolan? Vi har hittat ett spännande exempel i Gotlands kommun, som vid tidpunkten hade väldigt lite erfarenhet av att ta emot nyanlända elever. Madelene Johansson, chef på enheten för modersmål på Region Gotland, berättar här om det första mötet med de asylsökande, och om de stora insatser som genomfördes under tiden som följde.

Ett vetenskapligt perspektiv på frågan får vi av Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande. Hassan är ledare för FoSam:s nätverk för kommunala samordnare, där också Madelene Johansson ingår.

► Lyssna: Bettys hage avsnitt 2 - Skolan och de nyanlända (ca 22 min)
 

Bettys hage avsnitt 1 - Särskilt begåvade elever

Caroline Sims

Det första avsnittet av Bettys hage handlar om särskilt begåvade elever. Sverige har, efter att länge ha släntrat efter på området, tagit stora kliv framåt när det gäller kunskap om den här kategorin av barn och unga. I avsnittet intervjuas Marie Jonsson, lärare i Enköpings kommun med specialisering inom särskild begåvning, och Caroline Sims, forskare vid Uppsala universitet med samma inriktning. Trevlig lyssning!

► Lyssna: Bettys hage avsnitt 1 - Särskilt begåvade elever (32 min)