Ny på jobbet - intervju med Per Wingård

Per Wingård

Välkommen till FoSam Per Wingård, hur känns det här?

Tack! Det känns inspirerande att få en roll i Forum för samverkan eftersom enheten jobbar med precis det som engagerar mig: givande samarbeten över tid.  

Vad visste du om FoSam innan du fick anställningen?

Detta är min första anställning vid Uppsala universitet och därför var Forum för samverkan liksom det mesta annat inom universitetet ganska nytt för mig. Jag tycker dock att namnet beskriver den verksamhet som bedrivs bra och jag visste att FoSam jobbar med att förena olika personer som jobbar inom utbildningssektorn.  

Vad är dina främsta arbetsuppgifter på FoSam?

Jag jobbar som alumnkoordinator och bygger upp alumnnätverket EDU alumn för sista terminens lärarstudenter och lärare med examen från Uppsala universitet. Arbetet har två syften. Dels att förmedla vad alumnverksamheten innebär, dels att skapa tillfällen där lärare och lärarstudenter kan mötas för att lära känna varandra och utbyta kunskap.

Det långsiktiga målet med EDU alumn är att locka nya lärare. Jag tror att fler kan inspireras att välja lärarutbildningen om steget mellan utbildning och yrke minskar; nyckeln till detta är tilltalande möten där blivande och verksamma lärare får lära känna varandra och utbyta kunskaper. EDU alumns träffar ska ske i lättsamma sammanhang med fokus på nätverkande och professionsutveckling.

Utöver att locka presumtiva lärare är förhoppningen att EDU alumn dessutom ska bli en plattform för verksamma lärare som vill knyta nya kontakter och diskutera sin praktik utifrån aktuell forskning. Modellen har använts framgångsrikt vid The Bay Area Writing Project vid University of California, Berkeley i USA och det vore spännande att se om det går att få till en liknande alumnverksamhet i Uppsala.

Vad är din bakgrund?

Jag är född och uppvuxen i Skellefteå och har provat på en militär bana och musikaliska studier. Det var dock Uppsala universitet som lockade mest och där fick jag min examen som ämneslärare 2016. Tack vare lärarutbildningens samarbete med svenska skolor i utlandet fick jag möjlighet att göra praktik på Skandinaviska skolan i Bryssel. Min tid i Belgien konkretiserade hur värdefullt det är med samverkan mellan människor som jobbar med lärande, oavsett om det sker på lokal eller internationell nivå.

Nu har jag kommit ut i arbetslivet och sedan min examen jobbar jag som lärare i svenska och svenska som andraspråk Rosendalsgymnasiet i Uppsala. Även där har jag fått chansen att samverka internationellt genom Europarådets Pestalozziprogram. Detta bidrog ytterligare till att jag vill fortsätta jobba för att människor ska mötas för ömsesidigt lärande.

Vilka frågor brinner du för?

Jag vill skapa plattformar för människor att mötas och lära av varandra. Jag tror att det finns en enorm potential i de möten som alumnverksamheten kommer innebära. Man har så mycket att lära av varandra, och vem är lämpligare för att lära ut än just lärarna själva?

I övrigt är integration en central fråga för mig. Jag jobbar aktivt med det som gymnasielärare och det kommer även genomsyra mitt arbete som alumnkoordinator hos FoSam.

Ser du länkar med vad du gjort förr och det du ska göra på FoSam?

Absolut! Samarbeten har alltid varit en röd tråd i det jag har sysslat med tidigare. Bland lärare finns dessutom en stor efterfrågan efter mer samarbeten, både inom och mellan såväl ämnen som utbildningsnivåer. Dessvärre stannar det ofta vid förhoppningar på grund av resursbrist. Därför är det väldigt roligt att få chansen att jobba på FoSam. Där ser jag möjligheten att få utlopp för mina önskemål om utökade samarbeten och en fortsatt växande alumnverksamhet.

Senast uppdaterad: 2022-08-11