Verksamhetsberättelser

Forum för samverkan (FoSam) startade 2014 och ersatte då RUC Uppsala (fd. RegPed). Under 2014 bestod FoSam:s verksamhet främst i genomförande av nätverksaktiviteter, rekrytering av samordnare samt analys av tidigare verksamhet inom RUC. Från 2015 bedrivs arbetet i en ny organisatorisk form.

Forum för samverkan: Verksamhetsberättelse 2016

Forum för samverkan: Verksamhetsberättelse 2015

Forum för samverkan: Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelser för FoSam:s föregångare RegPed och RUC Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-05-21