Styrelse för Forum för samverkan

Styrelsen har följande sammansättning:

  • Peter Waara (ordförande), Uppsala universitet
  • Susana Olsson Casas (vice ordförande), Uppsala Kommun
  • Per Angemo, Tierps kommun
  • Peter Bernhardsson, Uppsala universitet
  • Magdalena Cedering, Uppsala universitet
  • Dan Bergqvist, Heby Kommun
  • Zara Järvström, Östhammars kommun
  • Johanna Lundmark, Uppsala universitet
Senast uppdaterad: 2022-01-28