Nationellt RUC-nätverk

Forum för samverkan (FoSam) har ett erfarenhetsutbyte med andra lärosäten i Sverige genom det nationella RUC-nätverket. Ambitionen är att kunna utveckla denna samverkan till att möjliggöra samordning av vissa aktiviteter samt ge möjlighet till en arbetsdelning mellan lärosätena. Läs mer på RUC-nätverkets webbsida, klicka här.

Följande lärosäten med lärarutbildning ingår i det nationella RUC-nätverket: