RegPed och RUC Uppsala 2005-2013

Skapandet av regionala utvecklingscentrum (RUC) var ett nationellt uppdrag till alla lärosäten med lärarutbildning och nämns första gången i "Lärarutbildning i förändring", Ds 1996:16. I Uppsala bildades 1997 ReGu som kom att följas av Regionalt Pedagogiskt kunskapscentrum (RegPed) med start 1 januari 2005.

RegPed innebar ett fastare samarbete mellan lärarutbildningen vid Uppsala universitet och kommuner/förskolor/skolor. Avtal tecknades mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten och åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. Samverkan syftade till att möjliggöra delaktighet och påverkan i gemensamma frågor såsom lärarutbildning, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och forskning.

Genom nätverk, forskningsdagar, seminarier och en rad andra initiativ och aktiviteter bidrog RegPed (och senare RUC) till arenor för kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan Uppsala universitet och kommunerna – se verksamhetsrapporter under ”Arkiv” nedan.

Den 1 januari 2010 bytte verksamheten namn från RegPed till Regionalt utvecklingscentrum vid Uppsala universitet, RUC Uppsala.

Med utgången av år 2013 avveckades RUC Uppsala och ersattes med Forum för samverkan som inledde sin verksamhet 1 januari 2014.

arkiv: RegPED/RUC

Uppföljning och utvärdering

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsplaner

Övrigt