Detta är FoSam

Forum för skolsamverkan (FoSam) är en regional plattform med uppdrag att samordna, initiera och underlätta samverkan mellan Uppsala universitet och FoSam:s  medlemskommuner. Syftet är skapa ömsesidigt berikande samarbeten för att stärka såväl skolverksamheternas verksamhetsutveckling som universitetets lärarutbildningar och forskning.

Medlemskommunerna är: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sigtuna, Tierp, Uppsala och Östhammar. 

Verksamheten samfinansieras av Uppsala universitet genom Fakulteten för Utbildningsvetenskaper och medlemskommunerna.

FoSam:s verksamhet utgår från den årliga handlingsplanen som beslutas gemensamt.

Senast uppdaterad: 2022-12-29