Bli ambassadör för lärarprogrammen!

2021-11-04

Hej du student som läser på något av Uppsala universitets lärarprogram! Vi behöver hjälp med rekryteringen av nya lärar- och förskollärarstudenter och söker dig som vill arbeta som arvoderad ambassadör för lärarprogrammen. Som ambassadör är du universitetets ansikte utåt i mötet med blivande studenter. Det kan handla om medverkan på utbildningsmässor och skolbesök samt om digitala aktiviteter och produktion av material till webb. Din uppgift blir att – på ett ärligt och intresseväckande sätt - berätta om dina studier inkl. programmens upplägg, om din vardag på universitetet och studentlivet i Uppsala i största allmänhet.

Du som vill bli ambassadör tycker förmodligen att det är kul att träffa, inspirera och informera nya människor som skulle kunna göra samma utbildnings- och yrkesval som du. Här får du en bra merit - en möjlighet att träna upp din presentationsteknik, kommunikativa förmåga och sociala kompetens. Du får också lära känna och jobba tillsammans med andra studenter på lärarprogrammen.

Som ambassadör för lärarprogrammen kan du få:

  • Besöka skolor, främst gymnasieskolor, i regionens kommuner. 
  • Medverka på mässor och andra events med koppling till studentrekrytering.
  • Ta emot presumtiva studenter som vill besöka campus och få en glimt av lärarstudenters vardag, t.ex. enligt modellen ”skugga en lärarstudent”. 
  • Producera material till Uppsala universitets webbplats och sociala medier (bild och film). 
  • Medverka och synas i material på webb och i sociala medier. 
  • Vara med och spåna fram nya aktiviteter respektive innehåll i universitetets studentrekrytering till lärarprogrammen. 

Du arbetar i mån av tid och binder dig inte till att medverka i alla aktiviteter ovan om du inte vill. Kanske kan någon av dem passa dig särskilt bra. Du läser på något av våra program på grundnivå i Uppsala eller Visby och har minst en termins studier bakom dig.

Lön: Timarvode, 140 kr per timme. 
Ansvarig: Forum för samverkan, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. 

Kontakta andrea.dahlkild@forumforsamverkan.uu.se senast den 10 december om du är intresserad och/eller har frågor. 

Senast uppdaterad: 2023-06-15