ULF medverkar på Bokmässan: Ställer forskningen de rätta frågorna?

2021-09-01

ULF syns i Forskartorgets program även på årets Bokmässa. Den 24 september kommer de Helgepris-belönade lärarna Martin Tallvid och Marie Utterberg Modén att vara på plats för att berätta om hur forskning kan bli mer användbar för lärare. Som exempel har de sitt praktikutvecklande forskningsprojekt om AI i matematikundervisning. 

Träffa oss på Bokmässan! Det hälsar Martin Tallvid, lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad samt på Göteborgs universitet och Marie Utterberg Modén, doktorand på Göteborgs universitet samt utvecklare på Kvalitet & Utveckling i Kungsbacka kommun. 

Det finns ett gap mellan forskningens problemformulering och praktikens intresse. Ställer forskningen de rätta frågorna? Kan en praktiknära forskning ligga närmare lärarnas vardag och göra den mer användbar i klassrummen? Om detta har de forskarutbildade lärarna Martin Tallvid och Marie Utterberg Modén mycket att säga. 

De belönades förra året med Sveriges största lärarpris för sin ULF-forskning om hur lärarens undervisning påverkas av artificiell intelligens i digitala läromedel. Ett arbete som handlar mindre om tekniken och mer om människorna än vad man först kan tro.

– I vårt projekt har vi försökt att kombinera våra egna ”smala” forskningsfrågor med de mer allmängiltiga praktikutvecklande frågorna som kommer från de deltagande lärarna. Det har verkligen varit en fruktbar kombination. Lärarna har tyckt att det varit meningsfullt eftersom frågorna handlar om sånt som rör deras vardag i klassrummet och vi forskare har kunnat få tillgång till deras reflektioner över sin praktik. Man skulle kunna uttrycka det som en win-win situation, säger Marie Utterberg Modén

Datum: 24 september kl. 12.55–13.25
Plats: Bokmässan i Göteborg eller Bokmässan Play. Studio, A3 i A-hallen. Se programmet för Forskartorget

FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.

Senast uppdaterad: 2023-06-15