Arbetar du på en central position i skolan och vill forska tillsammans med oss?

2021-06-02

Den 30 september inleds ett forskningsprojekt där vi vill utveckla kunskaper om rektorers in- och utträde i yrket samt byte av arbetsplats. Genom att öka kunskapen om rörlighetens betydelse för och i olika delar av skolans verksamhet hoppas vi kunna bidra till framväxten av mer hållbara organisationer i skolan.

rektorer i rörelse
Tanken är att projektet ska genomföras som en forskningscirkel – en form för lärande där skolans verksamma undersöker en problemställning tillsammans med oss forskare. Därför vill vi komma i kontakt med dig som är centralt placerad i skolan och vill forska med oss! Kanske är du vad man brukar kalla en mellanledare och/eller har ett verksamhetsövergripande utvecklingsuppdrag? Huvudsaken är att du har god kunskap om och insyn i verksamheten, samt ett genuint intresse för vår forskningsfråga. 

Bakgrund
Rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Detta gäller även utbildningssektorn, där rektorer utgör en av de yrkesgrupper vars rörelsemönster ofta uppmärksammats och diskuterats i media under senare år. I dessa sammanhang beskrivs rörligheten ofta som ett problem - men stämmer det? Måste rörligheten alltid vara ett problem, eller kan den också vara en möjlighet? När och för vem är rörligheten ett problem? När och för vem är den en möjlighet? Hur kan de problem som följer med rektorers rörelsemönster förebyggas och hanteras, och hur kan möjligheterna tas tillvara? 

Detta är exempel på frågor som vi har för avsikt att försöka besvara inom ramen för en forskningscirkel, vars syfte är att bidra med kunskap som kan användas i arbetet med att bygga en hållbar skola lokalt, nationellt och internationellt. Vi som initierar projektet heter Katina Thelin och Sandra Lund och är forskare på Uppsala universitet respektive Mittuniversitetet. Vi ser framför oss ett projekt med flera forskningscirklar som pågår parallellt, och som kan ha utbyte av varandra. Du har möjlighet att ingå i en av dessa. 

Genom ditt deltagande i forskningscirkeln kommer du att: 

  • bygga nätverk över skolgränser, kommungränser och kanske även regiongränser.
  • öka din egen kunskap om och förståelse av verksamheten, liksom ditt vetenskapliga förhållningssätt till denna.
  • ge ett viktigt kunskapsbidrag till huvudmän inkl. din egen verksamhet samt till politiker och andra beslutsfattare, för att kunna bygga en hållbar skolorganisation. 
     

Låter det intressant? Ta kontakt med Katina Thelin, Fil Dr. och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
E-post: katina.thelin@edu.uu.se. Tel. 0701679729. 


En introduktion till forskningsfrågan kan du få i Katina Thelins artikel Principal Turnover: When is it a Problem and for Whom? Mapping Out Variations Within the Swedish Case

Läs mer om forskningscirkeln som form för lärande

Senast uppdaterad: 2022-04-12