Nyheter från försöksverksamheten ULF: Arbetet med slutrapporten har börjat!

2020-11-26

När fem år av försöksverksamheten ULF ska slutrapporteras gäller det att börja i tid. Skrivandet har inletts i bland annat Uppsala-nodens styrgrupp, där man i veckan samlades på ett två dagar långt skrivarinternat. Den 1 mars 2022 ska den slutgiltiga rapporten lämnas in till regeringen.

Den nationella rapport som ska ligga till grund för en reguljär ULF-verksamhet tar ett självklart holistiskt grepp på samverkan mellan skola och akademi. Rubriker avser t.ex. tillvaratagandet av professionens frågor, samverkansstrukturer och finansieringsmodeller, upprättandet av forskningsmiljöer och synergier med lärarutbildningen. Att rapporten bygger på erfarenheter från försöksverksamhetens samtliga huvudmän och lärosäten - erfarenheter som ofta skiljer sig från varandra – lägger ytterligare lager till uppgiften.

Avsikten med Uppsala-nodens skrivarinternat den 23-24 november var att inleda en  demokratisk och grundlig skrivprocess med utrymme för en mångfald av perspektiv.

– Uppsala-noden med sina nio lärosäten och 24 avtalshuvudmän har prövat en stor mängd modeller och aktiviteter. Vi ser det som en viktig del av det avslutande året att gemensamt samla våra erfarenheter och lärdomar, där varje lokalt sammanhang har viktiga inspel att göra. Vi vill inte missa någon klokskap som finns i vår nod! , säger Anna Brunner Cederlund, nodens koordinator.

FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.

Ordmoln ULF-avtal
Uppsala-nodens svar på frågan "Varför ska ULF pemanentas" i form av en ordpil.

Senast uppdaterad: 2022-04-12