FoSam i debatt: Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?

2020-11-03

FoSam:s Lars Olsson och Anna Brunner Cederlund gör ett inlägg i tidskriften Pedagogisk forskning i Sveriges debatt om praktiknära forskning.

Under hela 2020 bjuder den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige in till nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?" Ett antal ledande företrädare i Sverige har bjudits in att reflektera, kommentera och debattera olika antaganden, villkor och lärdomar som är viktiga i formeringen av vad som kan vara ett nytt framväxande paradigm kring forskning och utbildning/skola i Sverige.

Bland debattörerna finns FoSam:s Anna Brunner Cederlund och Lars Olsson, som skrivit artikeln Det tredje rummet som mötesplats.

Flera av de inbjudna skribenterna representerar försöksverksamheten ULF, där FoSam har en kanslifunktion. Däribland Anders Persson, Lunds universitet, Margareta Serder, Malmö universitet, Maria Jarl och Magdalena Taube, Göteborgs universitet.

Inläggen publiceras löpande på tidskriftens webbplats


Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen king pedagogiska frågor i Sverige framåt. Från halvårsskiftet 2018 utges Pedagogisk forskning i Sverige i Linnéuniversitetets regi.


Senast uppdaterad: 2023-06-15