Rapport från forskningscirkeln "Implementering av Lärande för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor"

2020-02-06

Samtliga gymnasieskolor i Uppsala kommun har deltagit i denna forskningscirkel, som resulterat i en ny och mer medveten undervisning i hållbar utveckling på de medverkande skolorna. Sex av dem har genomfört så kallade change projects – projekt med syfte att utveckla specifika hållbarhetskompetenser hos eleverna. Faktakunskaper är en sak, handlingsförmåga en annan.

Forskningscirkeln Implementering av Lärande för Hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor inleddes vårterminen 2017 och är ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommuns gymnasieskolor och Forum för samverkan. Konferensen AIMday Livslångt Lärande blev den formella startpunkten för samarbetet. I bakgrunden fanns en önskan hos lärare om att växla upp implementeringen av Lärande för hållbar utveckling (LHU) i skolorna, liksom att öka kunskapen om de Globala Målen i AGENDA 2030

Nio lärare med olika ämnesinriktningar har deltagit i forskningscirkeln, som letts av Siw-Inger Halling, lektor på Rosendalsgymnasiet och Petra Hansson, lektor i didaktik på SWEDESD. Målsättningen har varit att ge lärarna ökad kunskap om hållbarhetsfrågor som undervisningsinnehåll, samt den didaktiska kompetens som behövs för att kunna genomföra så kallade change projects tillsammans med eleverna. 

- I projekten jobbade vi med hållbarhetsfrågan på ett nytt sätt, bl.a. genom att fokusera på kompetenser för hållbarhet. Vi har fått en helt annan medvetenhet om de globala målen och hur man arbetar med dem. Nu nämner vi dem hela tiden när det är relevant i undervisningen. Vi har fått på oss ”de globala målens glasögon”, säger en av de deltagande lärarna. 

Totalt sex projekt har genomförts: Internationella vattenkonflikter – hur löser man dem? (Katedralskolan), Hållbar utveckling och genteknik (Uppsala yrkesgymnasium), Temadag om hållbarhetsmålen (Fyrisskolan), Rent vatten i Uppsala och världen (Lundellska skolan och Uppsala yrkesgymnasium) samt Global livsmedelsförsörjning och jordbruk i världen (Rosendalsgymnasiet).

Ta del av arbetet i och resultatet av forskningscirkeln.

Senast uppdaterad: 2022-04-12