Uppsala kommun inviger sina forskningsmiljöer

2020-01-24

Nu sjösätts de forskningsmiljöer som Uppsala kommun utvecklat i samverkan med Uppsala universitet, enligt tecknat ULF-avtal. En infrastruktur tar form som ska fånga upp lärares och skolledares egna frågor och göra dem till startpunkter för utvecklings- eller forskningsprojekt. 

Forskningsmiljöerna grupperas utifrån tre övergripande områden: 
- Ämnesdidaktik 
- Ledarskap
- Likvärdig skola (invigs längre fram). 

Varje miljö befolkas av lärare, skolledare och forskare som involveras i forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, forskningscirklar och s.k. partnerskoleprojekt. Ledarskapet finns hos en lektor anställd i Uppsala kommun, som i sin tur får stöd av en senior forskare på Uppsala universitet. 

Invigningen äger rum den 5 februari på Tiundaskolan i Uppsala.


FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.

Senast uppdaterad: 2023-06-15