Konstruktivt ULF-seminarium i Almedalen

2019-07-02

Dagens ULF-seminarium i Almedalen öppnade för ett konstruktivt samtal om formerna för en hållbar samverkan mellan skola och akademi. Det nödvändiga i en sådan samverkan var samtliga deltagare överens om - frågan tycks snarare vara hur den skulle kunna organiseras, finansieras och knytas till andra parallella initiativ. 


Ett urval av inlägg från medverkande paneldeltagare:

Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet 
- Vi välkomnar ULF-initiativet och har själva tryckt på behovet av att forskningen, lärarprofessionen och skolverksamheten måste närma sig varandra på lika villkor. Trots en rad styrdokument som säger att undervisning ska vila på vetensakaplig grund, har vi inte organisationer och system som stärker detta. Nu ligger på regeringens bord ett förslag om att etablera ett professionsprogram som kan ta hand om lärares behov av att utvecklas under hela sin yrkeskarriär. Med det på plats och med en vilja från säväl huvudmän som akademin, hoppas jag att vi inom professionen får ta större plats i att definiera forskningsfrågorna, vara med och ta fram svaren och på så sätt också vara med och utveckla yrket och skolan. 

Eva Tiensuu Jansson, överläkare och professor i medicin på Uppsala universitet 
- Min ingång i det här handlar om var man bedriver den praktiska forskningen. Den kliniska forskningen bedriver vi idag i sjukvården tillsammans med patienter och övrig sjukvårdspersonal. Med de erfarenheter jag har från vården vill jag bidra till att flytta skolforskningen från universiteten ut till skolan. Då får vi också forskningsresultat som går att implementera i praktiken. 

Tobias Krantz, Chef, Svenskt Näringsliv 
- En välfungerande skola är avgörande för att de svenska företagen ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare och bli konkurrenskraftiga på en nationell och internationell marknad. Vi ser att samverkan mellan forskning och avnämarverksamhet ger goda resultat, inte bara i vården utan på många andra områden. Nu är det på tiden att vi hittar goda samverkansformer också mellan skola och akademi. Den stora frågan är inte om vi vill ha ett ULF-avtal på ett eller annat sätt, utan hur det ska organiseras och finansieras.
 


Seminariefakta: ”Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?”
När: Tisdagen 2 juli, kl 09:30 – 10:30
Var: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Visby 

Deltagare: 

Maria Jarl, Universitetslektor, seminarieledare, Göteborgs universitet 
Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef, Göteborgsregionen 
Christina Odenstad, Lektor, Rudbeck, Sollentuna gymnasieskola 
Tobias Krantz, Chef, Svenskt Näringsliv 
Eva Tiensuu Jansson, Professor, dekan medicinska fakulteten, Uppsala universitet 
Per-Arne Andersson, Chef utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting 
Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund 
Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet 

Arrangör: Uppsala Universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet 


FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.
 

Senast uppdaterad: 2022-04-12