Pressmeddelande: Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet? – ULF i Almedalen 2019

2019-06-26

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar ULF-avtal ett seminarium om betydelsen av samarbete kring praktiknära forskning i skolan. Seminariet heter ”Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?” och äger rum tisdagen den 2 juli kl 09:30 – 10:30. 

ULF-avtal är en nationell försöksverksamhet om praktiknära forskning i skolan som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 

–  Försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära skolforskning, ULF, är viktig för oss. Den bedrivs i samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän och visar att vi tillsammans kan ta ansvar för att stärka svensk skola. Vi har märkt ett stort intresse för att delta och ser det som en signal om att detta är efterfrågat, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg, som kommer att inleda seminariet.

Seminariet vill belysa att samverkan inom ULF-avtal kan stärka Sverige som kunskapsnation genom att sätta lärarprofessionens frågor i fokus i forskningen. Inom ULF-avtal får nämligen även yrkesgrupper inom skolan ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt, inte bara forskare. Det är en viktig skillnad mot tidigare forskningssamverkan, och något som är unikt för ULF-avtal. 

– Redan nu pågår flera olika typer av samverkan som har utvecklats inom ULF-avtal, till exempel gemensamma forskningsprojekt där professionen har identifierat frågorna. Vi ser också att det växer fram forsknings- och utvecklingsmiljöer hos huvudmännen som blir gemensamma arenor för samarbeten, säger Maria Jarl, nationell samordnare för ULF-avtal på Göteborgs universitet och seminariets moderator. 

Målet med försöksverksamheten ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän. Seminariet ska inleda en diskussion om hur en övergång från försöksverksamhet till reguljär verksamhet kan se ut och former för en framtida finansiering. 

– Vi hoppas ju att samarbetsmodellerna ska permanentas efter försöksperiodens slut, det är viktigt att ha hållbara strukturer för samverkan, så att inte praktiknära forskning blir beroende av enskilda forskares initiativ eller skolhuvudmannens intresse eller ekonomiska förutsättningar, säger Maria Jarl. 

Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Totalt deltar 25 lärosäten med lärarutbildning i försöksverksamheten och över 100 skolhuvudmän. 

– Att ett så stort antal skolhuvudmän deltar i försöksverksamheten stärker infrastrukturen för en ömsesidigt berikande samverkan som är nödvändig för framtiden. Nu gäller det att skapa hållbarhet och långsiktighet, så att all skolverksamhet ges förutsättningar att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – i hela landet. Då kan vi prata om Sverige som kunskapsnation!, säger Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik på Uppsala universitet och nationell samordnare för ULF. 

Seminariet kommer att kunna ses live och i efterhand på ulfavtal.se

För frågor kring seminariet, var god kontakta: 

Maria Jarl, Göteborgs universitet, seminarieledare: maria.jarl@gu.se
Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet, professor: elisabet.nihlfors@edu.uu.se
Andrea Dahlkild, Uppsala universitet, kommunikatör: 072-999 91 74 

Seminariefakta 
När: Tisdagen 2 juli, kl 09:30 – 10:30
Var: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Visby 

Deltagare: 

* Maria Jarl, Universitetslektor, seminarieledare, Göteborgs universitet 
* Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef, Göteborgsregionen 
* Christina Odenstad, Lektor, Rudbeck, Sollentuna gymnasieskola 
* Tobias Krantz, Chef, Svenskt Näringsliv 
* Eva Tiensuu Jansson, Professor, dekan medicinska fakulteten, Uppsala universitet 
* Per-Arne Andersson, Chef utbildning & arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting 
* Åsa Fahlén, Ordförande, Lärarnas Riksförbund 
* Johanna Jaara Åstrand, Ordförande, Lärarförbundet 

Arrangör: Uppsala Universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet 


FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.

Senast uppdaterad: 2022-04-12