Första ULF-avtalet med en friskola tecknat

2019-06-19

NTI-gymnasiet blir den första friskolan att signera ett ULF-avtal. Avtalet, som tecknas med Uppsala universitet, ska ge verksamheten en stabilare vetenskaplig grund - bland annat genom forskningsinriktade lärteam. 

Elisabet Nihlfors, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet och Mathias Laveno, rektor på NTI-gymnasiet Uppsala. Foto: Rasmus Angeria

- NTI-gymnasiet är störst i Sverige på gymnasial tech-utbildning. Vårt mål är att bli störst och bäst i Europa. Lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller innovation och teknikutveckling är då att ha den absolut bästa kvalitén på utbildning och undervisning, och det här är en del i det, sa Mathias Laveno, rektor på NTI-gymnasiet Uppsala. 

I nuläget är tre NTI-skolor involverade i byggandet av en struktur för forskning och samverkan inom ramarna för ULF-avtal: NTI Uppsala, NTI Göteborg och NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm. För NTI Uppsala innebär avtalet att skolans redan befintliga kollegiala utvecklingsarbete kommer att byggas ut med ett forskningsinriktat lärteam som ansluts till en lektor. Här ska utvecklingsarbetet ske genom forskningscirklar, vetenskapliga studier och skarpa forskningsprojekt. När strukturen fått stadga kommer den att spridas inom hela NTI-segmentet.

- Det är skolans verksamma som är bäst lämpade att ta fram metoder och finna pedagogiska lösningar på svårigheter i undervisningen. ULF-avtalet ger oss möjlighet att producera ny kunskap genom praktiknära forskning; kunskap som inte bara ska komma vår skola till del, utan hela Utbildningssverige, sa Mathias Laveno och fortsatte:

– Ett exempel på tänkbart forskningsområde är programmering i matematikundervisningen. Vi kan se att även om eleverna lär sig hur man löser ekvationer med hjälp av programmering så har det inte lett till att elever blir bättre på att lösa ekvationer med papper och penna. Hur får man undervisningen i matematik och programmering att samverka för att faktiskt öka matematikkunskaperna? 

Elisabet Nihlfors, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet, underströk NTI-gymnasiets teknologiska bidrag till försöksverksamheten. 

- Sveriges 25 000 skolenheter finns spridda över stora geografiska områden. Genom virtuella forskningsmiljöer kan vi skapa delaktighet på distans. Jag hoppas att ni med teknikens hjälp kan föra vetenskapliga samtal med kollegor som inte befinner sig i rummet.

FoSam har en kanslifunktion i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Läs mer om försöksverksamheten på vår lokala eller nationella webbplats för ULF-avtal.

Om NTI-gymnasiet
NTI-gymnasiet är resultatet av en sammanslagning av två av Sveriges främsta aktörer inom gymnasieutbildning med teknik, it, design och media i fokus: IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet. Idag består NTI Gymnasiet av 25 skolor i 20 städer. NTI är en del av koncernen Academedia. 

Senast uppdaterad: 2022-04-12