Samarbete med Uppsala kommun: IBIS-programmet ska skapa goda lärmiljöer

2018-09-03

Elever som känner sig trygga och inkluderade presterar bättre. Skolan har med andra ord alla skäl att arbeta strategiskt med att skapa positiva lärmiljöer. Genom FoSam:s insatsform Samverkanscheckar implementeras nu det så kallade IBIS-programmet på 12 grundskolor i Uppsala kommun. Det erbjuder såväl praktiska verktyg som ett nytt förhållningssätt till lärmiljöarbete. Martin Karlberg presenterar IBIS-programmet i en aula
full av lärare.

- Alla skolor jobbar med elevhälsa, men de skiljer sig åt i sättet att arbeta och utvärdera sina insatser. Med hjälp av IBIS ska skolans personal arbeta datadrivet, det vill säga identifiera problem, formulera mål, samla in data och mäta effekter av olika åtgärder. Annars finns två faror. Det ena är att man har en föreställning om att något funkar trots att det inte gör det. Det andra är att man för tidigt överger arbetssätt som faktiskt har effekt, säger Martin Karlberg.

Han är lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Tillsammans med kollegan Nina Klang och representanter från Uppsala kommun, projektleder han implementeringen av IBIS - Inkluderande Beteendestöd I Skolan. Programmet tar fasta på en rad komponenter i det vi känner som en positiv lärmiljö – goda relationer, trygghet och inkludering. Det hjälper lärare att ta datadrivna beslut och sätta smarta interventioner i system. Grundprincipen är att en positiv miljö uppnås genom relationsskapande, tydlighet, rutiner och regler.

 - En central del i IBIS kretsar kring kommunikationsklimatet. Här är målet att öka andelen positiv kommunikation med ambitionen att förbättra relationer. Det kan handla om att man som lärare ger sina elever tydligare instruktioner så att man inte behöver tjata, eftersom tjat förstör relationer. Eller så väljer man att ha överseende med vissa beteenden, där tjatet orsakar större störningar än beteendet ifråga.

IBIS är en anpassad variant av amerikanska SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) och dess norska avknoppning PALS. Programmet är evidensbaserat och grundar sig på hundratals forskningsstudier - ett talande exempel på skolvärldens alltmer pragmatiska förhållningssätt till ”mjuka” värden.

- Man kan tycka att det finns en motsättning mellan det mjuka relationsskapandet och det kvantitativa, men alltfler studier visar att lärarens relation till eleverna påverkar skolprestationen ganska ordentligt, och att goda relationer inte bara skapar trivsel utan förutsättningar för lärande. Därför måste man hitta sätt att arbeta systematiskt med de här delarna. Skolorna är väldigt sugna på att komma igång, IBIS är ett jordnära program och ligger nära tankar som lärare redan har.

Läs en längre intervju med Martin Karlberg eller hitta mer information på IBIS egen sida.

Senast uppdaterad: 2022-04-12