Ny rapport: En studie av FoSam:s forskningscirkelledarpraktik

2018-03-23

Under våren 2016 genomfördes med stöd från FoSam en studie baserad på intervjuer med aktiva och blivande forskningscirkelledare. Syftet var att ta till vara de erfarenheter och kunskaper som utvecklas genom arbetet i olika forskningscirklar, och samtidigt bidra till ökad kunskap om forskningscirkelledarens arbete med och i en forskningscirkel.

Studien är gjord av Katina Thelin, Fil Dr i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolutveckling, Uppsala universitet. Här riktar hon uppmärksamheten mot forskningscirkelledarens praktik och de villkor som håller den på plats.

Läs rapporten: I gränslandet mellan forskning och utveckling: En studie av FoSam:s forskningscirkelledarpraktik

Senast uppdaterad: 2022-04-12