Sök en av de tre lektorsuppdragen för regional ULF-forskning

2022-11-21

Är du intresserad av forskning i samverkan med förskola och skola? Vill du tillsammans med lektorer med anställning hos skolhuvudmän och på lärosätet bygga upp en regional miljö för utveckling av forskning i samverkan?

Inom ramen för ULF-avtalet söker vi nu tre universitetslektorer för uppdrag på vardera 20% av heltidstjänst under läsåren 2023-2024 och 2024-2025.

Är du intresserad? Du hittar mer information om uppdraget samt hur du ansöker här.

Senast uppdaterad: 2023-11-14