No-lärarna i Tierp får ett nätverk genom projekt med universitetet

2023-03-15

Tierps kommun samlade alla förstelärare inom No-ämnena i ett projekt tillsammans med universitetet. Tillsammans utvecklade lärarna varandras undervisning och skapade samtidigt ett nätverk de nu kan vända sig till.

porträttbilder på Annie Berglund, Sara Fahlén och Anna Nordström
Ammie Berglund, Uppsala universitet, Sara Fahlén, lektor i Tierps kommun, och Anna Nordström, förstelärare i Tierps kommun.

Tillsammans med Forum för skolsamverkan, har Tierps kommun i ett projekt samlat alla förstelärare i No-ämnen i en grupp som träffats under ett läsår. Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning vid Uppsala universitet, har stöttat gruppens projekt under året.

– Det har varit en process där vi läst och diskuterat och i viss mån har lärarna även prövat vissa strategier i sin undervisning, säger Ammie Berglund.

Projektet inleddes med att lärarna satte ord på utmaningar och idéer till utveckling av deras undervisning inom No-ämnena. En gemensam knytpunkt var att arbeta med begrepp inom ämnena. 

– Om man har en utmaning i sin undervisning, så kan man få input från kollegerna genom att kunna bolla det med varandra. Det kan berika på sikt och ge utveckling till fler, säger Ammie Berglund.

Sara Fahlén, lektor i Tierps kommun samt samordnare i projektet, har uppskattat att gruppen har träffats regelbundet.

– Om vi diskuterat något i gruppen, så har man sen testat det i sin undervisning. Efter det så träffades vi lärare igen och utvärderade tillsammans hur det hade gått att testa begreppen i undervisningen.  

En form av kompetensutveckling
Anna Nordström är förstelärare på Högbergsskolan i Tierp. Hon berättar att projektet har utvecklat hennes undervisning när hon träffat andra No-lärare regelbundet, det har blivit en form av kompetensutveckling.

– Jag har börjat reflektera över saker man inte gjort tidigare och jag har fått mer tips på verktyg, säger hon och tillägger:

– Vi som är förstelärare har många åtaganden, nu har jag fått möjligheten att få hjälp av de andra i gruppen. Man har fått en grupp man kan vända sig till utan att känna att man stjäl deras tid. 

Sara Fahlén instämmer och berättar att lärare ofta kan vara ensamma i sitt ämne på en skola. Då är det värdefullt att lära känna lärare på andra skolor och skapa ett nätverk.

Efter att ha träffats 13 gånger under ett läsår har nu Ammie Berglund som forskare fått bra kontakt med lektorer och förstelärare i Tierps kommun.

Vad har det inneburit för dig att vara med i det här projektet?
– Jag får en direktkontakt med lärare, det är värdefullt för mig som arbetar med resurser för undervisning i biologi och No-ämnet. Det är bra att kunna lyssna in vad som är lärarnas utmaningar och behov, svarar Ammie Berglund.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-03-15