I en lärande organisation gynnas hela gruppen

2023-05-10

Frågan om ledarskap i förskola och skola måste lyftas från individer till något som angår alla i arbetslaget, anser Mimmi Örberg och Jenni Nilsson. De vill se ledarskapet som relationellt, eftersom det vänder blicken mot gruppen och samspelet i gruppen.

jenni nilsson och mimmi örberg sitter i en trappa och tittar in i kameran
Jenni Nilsson, doktorand i pedagogik, och Mimmi Örberg, licentiand och adjunkt, Uppsala universitet.

Idéer och forskning fokuserar ofta på ledare och ledarskap som en ensam ledare i en organisation. Men utifrån förskolan och skolans breda uppdrag är detta synsätt på ledarskap hämmande, anser Mimmi Örberg, licentiand och adjunkt, och Jenni Nilsson, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet.

– Vi ser att ledarskapet är något som skapas tillsammans med andra, istället för att det är individuellt. Det ger andra verktyg och sätt att utveckla ledarskapet, säger Mimmi Örberg. 

De vill att ledarskapet i förskola och skola ska ses som relationellt, eftersom det vänder blicken mot gruppen och samspelet i gruppen.

Ledarskap feltolkas ibland som delegering av arbetsuppgifter. Men egentligen handlar det om att skapa tillit, relationer och dialogiskt samarbete mot en gemensam riktning, säger Jenni Nilsson.

I förskola och skola blir ledarskap en kollektiv handling, utifrån hur det är organiserat. Det finns ingen enskild expert som kan allt, utan det handlar också om att skapa möjligheter för kollegor att kunna vara experter.

De anser att uppdraget att leda angår alla i förskola och skola. Även barnskötare är ledare i förskolan. Läroplansuppdraget innebär ett uppdrag att leda oavsett vilken yrkesroll du har.
– Vi ska utifrån våra roller och kompetenser leda tillsammans, säger Jenni Nilsson. 

Bli en lärande organisation
De lyfter också vikten av det kollegiala lärandet i förskola och skola. Och att man måste organisera för lärande samtal.

– Att bli en lärande organisation handlar om att hela gruppen gynnas. Vi behöver kontinuerligt se över vad vi lägger vår mötestid på och hur det kan utvecklas, säger Mimmi Örberg.

Att återkommande få mötas i meningsfulla sammanhang är en faktor för att kunna reflektera och ha lärande samtal tillsammans, förklarar Mimmi Örberg. Men det är också viktigt att ha lättare samtal så som vardagsprat.

– Vardagsprat är meningsfulla eftersom att de är en form av temperaturmätare. Har vi svårt att prata om detta så säger det något om hur det kommer vara att ha lärande samtal, säger hon.

Behov av fler perspektiv
I höstas släppte Mimmi Örberg och Jenni Nilsson sin bok Leda som arbetslag. De skrev boken efter den reviderade läroplanen för förskolan, då de upplevde att de fanns en frustration kring hur läroplanen skulle tolkas i förskolan. 

– Vi upplevde att det fanns ett behov för fler perspektiv på ledarskap, säger Jenni Nilsson.

Är du intresserad av att göra en satsning på kollegialt ledarskap och lärande samtal? Läs mer här om de olika alternativen som erbjuds till förskolor och skolor.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-05-10