Projekt ska få studenter att skriva självständiga arbetet ute på sin VFU-skola

2023-01-24

Med inspiration från ingenjörsstudenter får lärarstudenter testa att skriva sitt självständiga arbete ute på sin VFU-skola. I försöksverksamheten som pågått ett år, skrivs självständiga arbeten utifrån de frågeställningar och utmaningar som skolan har. 

collage med porträttbilder på erik falk och stellan sundh
Stellan Sundh, lektor i didaktik, och ​Erik Falk, lektor i svenska, vill nu att fler lärarstudenter ska upptäcka fördelarna med att skriva sitt självständiga arbetet på skolan som de haft sin VFU på. 

Ingenjörsstudenter gör i dag sitt examensarbete ute i verksamheten, där studentens arbete ska gagna företaget eller organisationen. I gengäld får studenten erfarenhet av arbetslivet. En framgångsrik modell som satts i system, så varför skulle inte lärarstudenter kunna skriva sina examensarbeten i skolan?

Det tänkte Erik Falk, lektor i svenska, och Stellan Sundh, lektor i didaktik, som har handlett många lärarstudenter på Uppsala universitet i deras självständiga arbeten. Lärarstudenter har i alla tider gjort självständiga arbeten på skolor genom att göra olika undersökningar, berättar Erik Falk.

– Men den arbetsmodellen innebär för mycket arbete för studenter. De hinner ofta inte klart då, säger han.

– Det har inte funnits det systematiska, där skolan är förberedd innan. Det har varit tillfälliga lösningar. Då finns inte heller någon återkoppling till skolan efteråt när arbetet är klart, tillägger Stellan Sundh.

Förbereds under VFU
Senaste året har de två drivit en försöksverksamhet som kallas Självständiga arbeten i skolan (SJAS). Projektet innebär bland annat studenter redan på sin VFU-kurs diskuterar med sin handledare vad det självständiga arbetet kan handla om. Sedan gör studenten sitt arbete ute på sin VFU-skola utifrån de frågeställningar och utmaningar som skolan har. 

– Skolorna får undersökningar och studier som kan utveckla verksamheten hos dom. Det kan stimulera, inspirera och vara en typ av fortbildning för skolan. Ett bra gjort arbete kan vara en vitamininjektion i verksamheten, säger Stellan Sundh.

Mer tid ute i skolverksamheten
Lärarstudenter tycker generellt att för kort tid av utbildningen ges ute i en skola. Att göra SJAS skulle öka tiden ute på skolan, dessutom på en skola man redan känner till sedan sin VFU-period. 

De studenter som deltagit i försöksverksamheten har varit nöjda med modellen, berättar Erik Falk. Nu vill han och Stellan Sundh att fler studenter ska upptäcka möjligheten att göra sitt självständiga arbete på sin VFU-skola.

– Vi föreslår en lättare väg, eftersom kontakter på skolan är etablerade för insamlingen av empirin. Det blir lättare för både studenten och skolan, säger Stellan Sundh.

Det finns också långsiktiga fördelar med att studenterna gör SJAS. Skolan och universitet kan förstå varandra bättre, tillägger Erik Falk.

– Det är ett sätt att fördjupa samarbetet också. Ett sätt närma sig varandra. 

I slutet av januari kommer en slutrapport av försöksverksamheten med SJAS. Där finns förslag på modeller, handledarmanualer och hur arbetet kan skalas upp. 

Vad är målbilden?
– På ingenjörsutbildningarna är det lite utav en fest när studenterna är klara med sitt självständiga arbete. Jag hoppas på att det ska bli det även på lärarutbildningen. Det blir också ett bra avslut på utbildningen och att studenterna känner sig mer förberedda när de kommer ut, svarar Erik Falk.

– Och att SJAS sedan rullar på. Att åren efter så kan man fortsätta bygga på tidigare studenters arbeten. Och att insikten om fördelarna med praktiknära självständiga arbeten sprider sig i lärarutbildningarna, bland studenterna och ute i partnerskolorna, tillägger Stellan Sundh.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-01-24