Vi söker en projektkoordinator (100 %)

2017-11-09

FoSam söker en projektkoordinator (heltid, tillsvidareanställning) bl.a. för arbete med ULF-försöksverksamhet med praktiknära forskning

Som projektkoordinator kommer du att både fungera som projektledare/projektdeltagare och som ett stöd till samordnaren/enhetschefen. Din huvudsakliga arbetsuppgift består i att medverka i en försöksverksamhet som vi nu bygger upp. Regeringen har uppdragit åt Uppsala universitet att tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och skolhuvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning och lärarutbildning.

Sista ansökningsdag: 29e november 2017

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Enhetschef Lars Olsson, e-post lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se, tel. 018-471 16 05. 

Last modified: 2022-04-12