Om undervisning är det centrala, hur ska den undersökas?

2024-02-07

Senast ut i FoSam:s seminarieserie är Rickard Wester, kommunlektor i Lunds kommun. Med sin expertis i undervisningens didaktiska kvalitet är han en värdefull resurs i kommunens förbättringsarbete. Hans vetenskapliga modell gör undersökandet av undervisningen som sådan inte bara till lärarens angelägenhet, utan också rektorns och huvudmannens.

Rickard Wester
Rickard Wester

Didaktisk kvalitet är central i alla verksamheter som jobbar med undervisning, i det här fallet skolan. För att skapa belägg för didaktisk kvalitet behöver huvudmannen undersöka den och ge den plats i det systematiska förbättringsarbetet. Enligt Rickard Westers problemställning är man dock mer benägen att utreda kringfaktorer som studiero eller skolfrånvaro. Undervisningen delegeras till lärarna, men analyseras inte på strategisk nivå.

I sin föreläsning visade Wester bl.a. hur undervisningens didaktik kan tas med i SKA som en av tre samspelande dimensioner av kvalitet. Den första är strukturkvalitet – själva förutsättningarna för att undervisning ska kunna ske, t.ex. legitimerade lärare. Den andra dimensionen är processkvalitet, där undervisningen hör hemma. Den tredje är resultatkvalitet, elevernas kunskapande.   

Du som inte tog del av föreläsningen kan fördjupa dig i Rickard Westers artikel i SMDF-bladet, sid 9.

Kontakta Rickard Wester

Last modified: 2023-11-14