Regional utvecklingsgrupp i teknik och naturvetenskap


FoSam:s regionala utvecklingsgrupp i teknik och naturvetenskap arbetade med att stärka teknik och NO-ämnen såväl i skolverksamhet som i lärarutbildning genom att koppla samman praktikens frågeställningar med forskningen vid Uppsala universitet. Utöver återkommande nätverksträffar har gruppen ansvarat för bl.a. genomförande av följande försöksverksamheter 2016/17:

  • NT-utvecklingsprojekt - yrkesverksamma lärare i skolan som tillsammans med forskare vid Uppsala universitet har beviljats medel för klassrumsnära utvecklingsprojekt inom teknik och naturvetenskap.
  • Lärarpar - där ämnesexperter, IT-studenter vid universitetet, deltar och berikar pedagogens/lärarens arbete i klassrummet (mellanstadiet) i ämnet programmering.