Regional utvecklingsgrupp i språk: läs och skriv (svenska)

Syftet med den regionala utvecklingsgruppen i språk, läs och skriv var att skapa en mötesplats för lärarutbildare, forskare och medarbetare inom skolverksamhet, där olika perspektiv och uppfattningar kan ge upphov till nya kunskaper och lösningar inom ämnet. Arbetet inom den regionala utvecklingsgruppen kunde därmed få gynnsamma effekter både för lärarutbildningen, skolverksamheten samt för forskningen.

Utöver återkommande nätverksträffar har gruppen bl.a. ansvarat för genomförande av forskningscirkeln ”Nyanländas lärande: språkutvecklande arbetssätt” under 2016/17 med deltagare från FoSam:s åtta medlemskommuner. Läs mer om forskningscirklar här!

Senast uppdaterad: 2023-05-11