Regional utvecklingsgrupp i matematik

FoSam:s regionala utvecklingsgrupp i matematik arbetade med att stärka regionens matematikutveckling inom såväl skolverksamhet som lärarutbildning.