Lärarcafé

På Lärarcafé träffades lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Varje tillfälle inleddes med en miniföreläsning (30 min) eller ett panelsamtal i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffe- och pratsugna.

Lärarcafé arrangerades i samarbete med Sektion Lära som är en del av Uppsala studentkår.

Teman för tidigare Lärarcaféer:

2022
25/10 Problematisk skolfrånvaro, Sara Linderdahl, doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet
6/4 Så fångar och behåller du intresset med PowerPoint, Per Wingård, ämneslärare i svenska och koordinator för EDU Alumn
3/3 Friskolereformen - beslutet som delade Sverige, Per Kornhall, lärare, skolstrateg, författare och debattör
2/3 Särskild begåvning - eller vad ska vi kalla det? Caroline Sims, forskare

2021
9/12 Den ojämlika skolan, Emma Leijnse, journalist och författare
11/11 Tips och verktyg för hur du kan arbeta med sex- och samtyckesundervisning, Antonio Basala, Fredens hus
7/10 Gör barnens röster hörda genom bild och skapande - så jobbar en ateljérista! Lillemor Åkerlind, Heby kommun
8/4 Panelsamtal: Mitt första år som lärare, Mimmi Björklund, förskollärare, Hanna Otthén, ämneslärare, Linnéa Hammarström, grundskollärare i åk 4-6, Andrea Dahlkild, FoSam (moderator)
4/3 Panelsamtal om lärarens retorik, Tina Kindeberg, docent i pedagogik och retorik, Fanny Larsson, lärare på Norra Real, Antonio Basala, utbildningsansvarig på Fredens hus, Marcus Persson, Sektion Lära (moderator)
4/2 Att bli till i hoppet från en gunga - barns naturvetenskapliga utforskande och könande pocesser i förskolan, Anna Günther-Hanssen, forskare med inriktning mot förskolans didaktik

2020
3/12 Forskning - är det något för lärare? Sofie Mellberg, lärare i matematik och lektor i biologi på Rosendalsgymnaset
5/11 Hållbart lärarliv - en inspirationsföreläsning om arbetsmetodik, Helén Vedlé, författare och expert i arbetsmetodik
8/10 Att plugga smartare, Björn Liljeqvist, författare till boken ”Plugga smartare”, vd för företaget BrainGain och ordförande för Mensa International
5/3 En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman, Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Uppsala universitet
6/2 The Hunger Games - eller hållbar framtid?, Kajsa Kramming, doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet

2019
5/12 Konsten att leda i klassrummet (panelsamtal), Martin Karlberg, EDU, Ann Widerström, Gluntens montessoriskola, Jonas Nilsson, Stordammens skola, Carina Skeri, EDU, Jonas Johansson, EDU
7/11 Skolstressen, Amir Siasi, specialistpsykolog inom klinisk neuropsykologi och Tomas Tidman, PTP-psykolog, från Elevhälsan i Enköpings kommun
3/10 Ge rösten lite kärlek!, Sara Wesslert, logoped, Uppsala kommun
4/4 Jag som är en kille får fan inte gråta och vara rädd, Mattias Linholm och Simon Fagerlund, MÄN Uppsala
4/3 Lite juridik om klassrumsdramatik, Sverker Scheutz, lektor i offentlig rätt, Uppsala universitet
7/2 När barn drabbas av brott i hemmet, Helen Klaesson, organisationen Maskrosbarn

2018
6/12 Mitt första år som lärare, Frida Ahlsved Tidén (moderator), Amanda Wallmon, Sofia Hillerstig, Sofia Kalander och Sara Brinkhäll.
8/11 Kommunikation med föräldrar - en del av lärarjobbet, Jonas Nilsson förstelärare i svenska och idrott, Uppsala kommun
4/10 Så undervisar du särskilt begåvade elever, Laila Riesten, Catharina Tjernberg, och Marie Jonsson, Enköpings kommun
12/4 Prata sex och relationer - en del av ditt uppdrag, Matilda Strömberg, RFSU
8/3 Nyanlända elevers lärande, Lina Sjöström, förstelärare i svenska som andraspråk och kommunal samordnare för nyanlända, Tierps kommun
8/2 Den ensamme terroristen? Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet

2017
7/12 Programmering – ett nyttämnesområde i skolan, Lennart Rolandsson, Uppsala universitet
9/11 Mitt första år som förskollärare / lärare, Katarina Blomén Hallenberg, Caroline Olsson, Kristin Ljusner & Amanda Wallmon
5/10 Stödstrukturer i ett språkutvecklande arbetssätt, Caroline Liberg
3/4   Brott som drabbar små barn, barns rättigheter och vuxnas ansvar, Linnea Åberg
2/3   Mitt första år som lärare, Sara Lundberg
2/2   Varför blir vi sjuka av stress - och vad kan vi göra åt det?, Ingrid Anderzén

2016
5/12 Planering i praktiken – tips och tankar från skolans vardag, Karin Franzén Boger & Mikael Larsson
7/11 Normer, normkritik, normbrytande arbete – för en mer inkluderande undervisning, Anita Hussénius
3/10 Motverka mobbning: KIVA ett antimobbningsarbete i praktiken som bygger på evidens, KiVA-teamet vid Valsätraskolan
4/4 Inkludering – några tankar om hur skolor kan arbeta med elever i svårigheter, Claes Nilholm
7/3 Rasism, homofobi och sexism – hur bemöter vi det i klassrummet?, Helena Simonsson & Josefin Hilton-Brown
1/2 Nyanlända barn: krisreaktioner och bemötande, Magdalena Bjerneld

2015
7/12 Det goda samtalet: med elever och föräldrar, Anna Araviadis & Josefin Hilton-Brown
2/11 Lärande för hållbar utveckling – vad, vem och varför?, Eva Friman & Petra Hansson
5/10 Digital kompetens, Lars Weiselius & Måns Hansson

Senast uppdaterad: 2023-03-13