Julius Kramer: " Det är skillnad på att vara bäst i världen och att göra det som är bäst för världen"

Julius Kramer arbetar för Agenda 2030-delegationen som har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av de Globala målen. Han har en inriktning på frågor rörande icke-formellt lärande, fred och utveckling. På delegationens sekretariat arbetar han med bland annat aktörers inkludering, lärande för hållbar utveckling samt barn och ungas delaktighet.

Julius föreläsning i bilder: "Sveriges genomförande av Agenda 2030 - här står vi"

För dig som förskolechef att diskutera:

  • Hur kan de Globala målen hjälpa förskolan att lägga grunden för livslångt lärande och aktivt samhällsmedborgarskap?