Ingrid Pramling Samuelsson: ”Vi behöver en läroplan som inte separerar lek och lärande”

Ingrid Pramling Samuelsson är senior professor vid Göteborgs Universitet och innehar en UNSCO professur i Early Childhood Education and Sustainable Development. Hon har ägnat 40 år av sitt liv åt forskning kring barns lärande och förskolans förutsättningar för detta, och har också varit engagerad i dessa frågor internationellt, inte minst som tidigare världsordförande för OMEP som just är en världsorganisation för Early Childhood Education. 

Ingrids föreläsning i bilder: "Hållbarhet som det mest centrala för hög kvalitet i förskolan".

För dig som förskolechef att diskutera:

  • Hur blir alla tre hållbarhetsdimensionerna tillgodosedda i förskolans praktik?
  • Hur kan man arbeta med det globala lokalt?
  • Vilket stöd kan ni se i den läroplan som just nu revideras?