Bodil Halvars: "Barn har rätt till framtidstro"

Bodil HalvarsBodil Halvars är universitetslektor i förskollärarprogrammet på Uppsala universitet. Hennes huvudsakliga forskningsfrågor kretsar kring lek, etik och hållbarhet kopplat till förskoledidaktik.Bodils föreläsning i bilder: "Hållbarhetsfrågor i förskolan utifrån en utforskande ingång"

För dig som förskolechef att diskutera:

  • Hur kan man möjliggöra ett utforskande arbetssätt inom hållbarhetsfrågor i förskolans verksamhet?
  • Hur kan man diskutera normeringsrisken kring hållbarhetsfrågor i förskolan vidare?
  • Hur ger vi barn möjlighet att närma sig frågor som vi vuxna inte har svaret på?