Tidigare mötesplatser i FoSam:s regi

Kvinna samtalar med en grupp människor

Regionala utvecklingsgrupper (RUG)

De regionala utvecklingsgrupperna (RUG) var ämnesdidaktiska nätverk med deltagare från FoSam:s medlemskommuner, aktiva mellan 2015-2018. Grupperna initierade och drev samverkansinitiativ där forskare vid Uppsala universitet mötte yrkesverksamma inom förskola och skola. Syftet med verksamheten var att bidra till verksamhetsutveckling i förskola/skola samt ökad vitalitet i universitetets forskning och utbildning. Varje regional utvecklingsgrupp hade ett delat ledarskap med en representant för kommunsidan och en forskare från universitetet. Regionala utvecklingsgrupper fanns inom fyra prioriterade områden:

RUG Förskola
RUG Språk, läs och skriv
RUG Teknik och naturvetenskap
RUG Matematik

Två samordnare av nyanländas lärande

Regionalt nätverk för samordnare

Under hösten 2015 tog regionens kommuner emot ett stort antal nyanlända barn och unga - något som ställde skolorna inför pedagogiska och organisatoriska utmaningar. En av Skolverkets åtgärder var att låta samtliga skolhuvudmän i Sverige utse en samordnare med uppdraget att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. Forum för samverkan fick i sin tur i uppdrag att driva ett regionalt nätverk för dessa samordnare. Mer om nätverket för samordnare av nyanländas lärande

Senast uppdaterad: 2023-02-02