Samverkan inom univsitetet

I syfte att utveckla samverkansuppgiften och länka samman behoven hos samverkanskommunerna med universitetets samlade utbildnings- och forskningsresurser bedriver FoSam ett nära samarbete med flera andra funktioner inom universitetet. Bland dessa märks:

Inom Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier sker utbildningssamverkan med skolhuvudmän, kommuner och landsting, myndigheter och näringsliv genom kompetensutveckling och uppdragsutbildning. 

Genom programkommittén och programråd finns kopplingar till övriga institutioner vid Uppsala universitet som deltar i lärarutbildning, se lista på institutioner.

Vi samarbetar också med andra lärosäten genom det nationella RUC-nätverket.

Senast uppdaterad: 2023-05-11