Forskningsstöd i lektionsplanering

Ett verktyg för att ge forskningsbaserat stöd i lektionsplanering är den webbaserade mötesplats som ACEDU utvecklat och håller på att bygga ut:

ACEDU

ACEDU (Academy of Education) är ett initiativ med ursprung inom den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Uppsala universitet. ACEDU erbjuder en konstnadsfri kvalitetssäkringsprocess för lektionsplanering på webben. Som lärare kan du ladda upp din lektionsplanering på ACEDU:s webbplats. Kvalitetsteam som består av forskare och personer som representerar systematisk beprövad erfarenhet kommer sedan att ge skriftliga kommentarer till din lektionsplanering. Läs mer på ACEDU:s webbplats acedu.se

Leif Östman, professor och en av ACEDU:s grundare, ger en bakgrund: