Forskningscirklar

Forskningscirkeln är en form för lärande på en praktiknära nivå där en grupp deltagare, t.ex. lärare eller skoledare, själva formulerar ett problem utifrån utmaningar som de möter i sin vardag. Detta beforskas sedan med hjälp av en forskare från universitetet. Utgångspunkten är att en pågående dialog mellan forskare och yrkesverksamma kan lägga grunden för utveckling av den egna praktiken - hos båda parter. Metoden har praktiserats på olika håll i Sverige och inom olika ämnesområden.

Denna sida ger en introduktion till forskningscirkeln som samverkansform. Här kan du läsa om FoSam:s genomförda och pågående forskningscirklar, eller fördjupa dig ytterligare genom våra många litteraturtips. Kontakta oss om du befinner dig i skolans verksamhet och är intresserad av att initiera eller delta i en forskningscirkel. Likaså så om du är forskare och vill arbeta i nära samverkan med skolans profession. 

En introduktion ►►►

Lyssna på intervjun med Katina Thelin

Katina Thelin är universitetslektor verksam vid Rektorsutbildningen och ansvarig för FoSam:s cirkelledarnätverk. I detta ljudinslag berättar hon om vad en forskningscirkel kan vara för något, vad det innebär att delta i en och vad arbetet i en forskningscirkel kan leda till

FOSAM 5 ÅR och konferens om forskningscirkeln! 

När FoSam den 11 november 2019 bjöd in medlemskommunerna till konferensen Forskningscirkeln - ett möte mellan vetenskap och beprövad erfarenhet passade vi på att samtidigt fira vårt 5-årsjubileum. Fem år som förgyllts av många spännande forsknings- och utvecklingsprojekt - inte minst forskningscirklar - i samverkan med förskollärare, lärare, skolledare och utbildningsförvaltningar. 

Ta del av konferensprogrammet samt information om de forskningscirklar som presenterades under dagen! 

lästips

Forskningscirklar - en vägledning, Sven Persson.
Här har erfarenheter från Malmö dokumenterats i en metodhandbok. Boken ger konkret och praktisk vägledning för dig som vill starta, genomföra och utvärdera en forskningscirkel. Den ger också en kort bakgrund till hur forskningscirkeln som metod uppkommit, och dess användningsområden. 


Läs/ladda ner handboken


I gränslandet mellan forskning och utveckling - en studie av FoSam:s forskningscirkelledarpraktik, Katina Thelin.
En studie som tar till vara de erfarenheter som utvecklats genom arbetet i FoSam:s olika forskningscirklar, och samtidigt bidrar till ökad kunskap om forskningscirkelledarens arbete med och i en forskningscirkel. 

Läs/ladda ner studie

 

FLER LÄSTIPS!