Sök medel för utvecklingsprojekt i klassrummet inom NT

OBS! Utlysningen är stängd!

Få finansierad tid att utveckla din undervisning!

Forum för samverkan finansierar under läsåret 2016/17 projekt som syftar till att utveckla undervisning inom teknik och naturvetenskap för förskola, grundskola eller gymnasiet.

Du som är lärare inom grundskolan eller gymnasiet kan få 10% av din tid finansierad för att bedriva ett projekt tillsammans med ämnesdidaktiska forskare från Uppsala universitet.

Projektet ska syfta till att på vetenskaplig grund utveckla undervisning eller utbildning för ett ämne inom områdena teknik och naturvetenskap. Det kan exempelvis handla om något du läst eller hört talas om inom didaktisk eller pedagogisk forskning och vill införa i din egen undervisning. Forum för samverkan kan hjälpa dig som beviljas medel att hitta en forskare att samarbeta med under projektet.

Vid bedömning av ansökningar kommer särskild vikt att läggas vid potential för kostnadseffektiv erfarenhetsspridning och relevant vetenskaplig grund. Vi välkomnar även projekt som innebär samarbete mellan skolor som ingår i forum för samverkan – även skolor i olika kommuner.

Projektet genomförs under läsåret 2016/17 i samarbete med en forskare från Uppsala universitet. Om du redan har kontakt med en forskare kan du samarbeta med denne, annars kommer en matchning att ske för beviljade projekt.

Ansökan sker genom detta webbaserade formulär. Deadline för ansökan är 31/1 2016. Beslut meddelas senast 1/3 2016.

Som stöd för dig som är intresserad av att skriva en ansökan kommer ett informationsmöte att hållas den 20/1 2016 klockan 18:00 i sal 2002 vid Ångströmlaboratoriet (första korridoren till vänster).

 

Kontaktpersoner

Olle Bergh, Uppsala Kommun
Olle.Bergh@uppsala.se

Lars-Åke Nordén, Uppsala Universitet
lln@it.uu.se