Programmering i grundskolan

Programmering i grundskolan

Projektledare: Linda Lundemo, Hummelstaskolan, Enköping
Forskare: Anna Eckerdal, Uppsala universitet

En lärare har tillsammans med sin klass, en åk 5, byggt en arbetsmodell där programmering står i fokus och där kärnsyftet är hur progressionen i arbetet med programmering kan se ut. En forskare från universitet har bidragit med sin vetenskapliga kompetens.

Terminens första uppgift syftade till att väcka elevernas nyfikenhet på att arbeta med programmering. Eleverna fick göra egna spel tillsammans, och har därefter arbetat med något som  kan kallas fysiska hack där de har arbetat med hela kroppen då de programmerar. Exempel är skattjakt, kodbana med eller utan givna kommandon, sortering och mönster. Nästa uppgift blev att spela brädspelet roborally innan de gick över till att använda sig av teknik för att programmera.