Greppa begreppen

Greppa begreppen: förbättra språk- och begreppsinlärning i biologiämnet för nyanlända elever

Projektledare: Sara Hallbergson, Lundellska skolan, Uppsala
Forskare: Tomas Persson, Uppsala universitet

Syftet med projektet var att förbättra språk- och begreppsinlärning i biologiämnet för nyanlända elever 16-20 år som läser på språkintroduktionsprogrammet.

På kort sikt var målet att förbättra det naturvetenskapliga språket likväl som vardags- och skolspråk hos eleverna för att de därigenom bättre ska förstå biologiämnet, utveckla kunskaperna och finna mening i ämnessinnehållet. På lång sikt är målet att förbättra undervisningen på ett sådant sätt att det ger effekt på genomströmningen i biologiämnet, dvs. att fler elever når minst betyget E efter undervisning enligt den i kommunen fastslagna timplanen för ämnet biologi på Språkintroduktion. Detta är nödvändigt då behovet av utbildningsplatser inom språkintroduktion är stort.