Utvecklingsprojekt inom teknik och naturvetenskap

Under läsåret 2016/17 genomfördes en försöksverksamhet med klassrumsnära utvecklingsprojekt inom teknik och naturvetenskap. Projektmedlen möjliggjorde för en lärare inom grundskolan eller gymnasiet att kunna ägna 10% av sin tid under ett läsår till att bedriva ett skolutvecklingsprojekt tillsammans med en ämnesdidaktisk forskare (5%) från Uppsala universitet. Ansvarig för insatsformen var FoSam:s dåvarande regionala utvecklingsgrupp för teknik och naturvetenskap. Tre projekt finansierades:


Lärare från Katedralskolan i Uppsala utvärderar elevuttalanden i projektet "Värdet av det kollegiala samtalet kring en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll".