Rapport från forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning"

På senare tid märks en växande medvetenhet kring särskilt begåvade elever och deras förmågor, förutsättningar och behov. Man vet av erfarenhet att de riskerar att fara illa om de inte bemöts på ett adekvat sätt i skolan. Det är bakgrunden till forskningscirkeln "Undervisning utifrån särskild begåvning", ett projekt i samverkan mellan Enköpings kommun och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet. Sju lärare från två olika skolor har deltagit, samt två personer från kommunens centrala lågstadieteam.

Forskningscirkeln är en aktivitet inom försöksverksamheten ULF, ett regeringsuppdrag kring praktiknära skolforskning.

Rapport från forskningscirkeln

I rapporten från forskningscirkeln Undervisning utifrån säskild begåvning finns en inledande text skriven av cirkelledaren samt redovisningar av deltagarnas egna projekt.

Delprojekt 1: Berikningsgrupp för särskilt begåvade elever
Delprojekt 2: Elevprofiler och förslag till handlingsplan gällande särskild begåvning
Delprojekt 3: Undervisningsgrupp utifrån särskild begåvning
Delprojekt 4: En kartläggning av kollegiets kunskaper och rutiner kring särskild begåvning

Ta del av rapporten från forskningscirkeln Undervisning utifrån särskild begåvning

Särskild begåvning i Bettys hage

Premiäravsnittet av FoSam:s podcast Bettys hage ägnades åt just särskild begåvning. I avsnittet intervjuas Marie Jonsson, lärare i Enköpings kommun med specialisering inom särskild begåvning, och Caroline Sims, forskare vid Uppsala universitet med samma inriktning. Här diskuteras allt ifrån skolans bemötande av berörda elever till politiseringen av dessa.

Lyssna: Bettys hage avsnitt 1 - Särskild begåvade elever (32 min)