Forskningscirklar

Forskningscirkeln är en form för lärande på en praktiknära nivå där en grupp deltagare, t.ex. lärare eller skolledare, själva formulerar ett problem utifrån utmaningar som de möter i sin vardag. Detta beforskas sedan med hjälp av en forskare från universitetet. Utgångspunkten är att en pågående dialog mellan forskare och yrkesverksamma kan lägga grunden för utveckling av den egna praktiken - hos båda parter. Metoden har praktiserats på olika håll i Sverige och inom olika ämnesområden.

Denna sida ger en introduktion till forskningscirkeln som samverkansform. Här kan du läsa om FoSam:s genomförda och pågående forskningscirklar, eller fördjupa dig ytterligare genom våra många lästips. Kontakta oss om du befinner dig i skolans verksamhet och är intresserad av att initiera eller delta i en forskningscirkel. Likaså så om du är forskare och vill arbeta i nära samverkan med skolans profession.

En introduktion till forskningscirkeln ►►►

Forskare Katina Thelin
Katina Thelin.

Katina Thelin är universitetslektor verksam vid Rektorsutbildningen och ansvarig för FoSam:s cirkelledarnätverk. I detta ljudinslag berättar hon om vad en forskningscirkel kan vara för något, vad det innebär att delta i en och vad arbetet i en forskningscirkel kan leda till.


Utvärdering av FoSam:s forskningscirklar 2017-2020

Denna rapport bygger på deltagares och cirkelledares enkätsvar på frågor om forskningscirkelns resultat och förutsättningar. Följande fem cirklar har utvärderats:

  • Undervisning utifrån särskild begåvning (2019-2020)
  • Det pedagogiska ledarskapets praktiker (2018-2019)
  • Implementering av utbildning för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor (2018-2019)
  • God inkluderande lärmiljö (2018-2019)
  • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan (2017-2018)

Utvärdering av FoSam:s forskningscirklar 2017-2020
Rapporten presenteras här i förkortad version. Utvärderingar av enskilda cirklar har uteslutits av etiska skäl.

Mer läsning
Ny utvärdering: Forskningscirklar kan förändra lärares och skolledares praktik
Berikande att leda forskningscirklar tycker forskare
 

Lästips om forskningscirklar

Handboken Forskningscirklar - en vägledning

Forskningscirklar - en vägledning, Sven Persson.
Här har erfarenheter från Malmö dokumenterats i en metodhandbok. Boken ger konkret och praktisk vägledning för dig som vill starta, genomföra och utvärdera en forskningscirkel. Den ger också en kort bakgrund till hur forskningscirkeln som metod uppkommit, och dess användningsområden. 


Läs/ladda ner Forskningscirklar - en vägledning


Deltagare i forskningscirkel samtalarI gränslandet mellan forskning och utveckling - en studie av FoSam:s forskningscirkelledarpraktik, Katina Thelin.
En studie som tar till vara de erfarenheter som utvecklats genom arbetet i FoSam:s olika forskningscirklar, och samtidigt bidrar till ökad kunskap om forskningscirkelledarens arbete med och i en forskningscirkel. 

Läs/ladda ner "I gränslandet mellan forskning och utveckling"

Fler lästips om forskningscirklar!
 


 

Senast uppdaterad: 2023-05-11