Forskning och utveckling

Forum för skolsamverkan vill bidra till forskningsbaserad skolutveckling och ett ökat vetenskapligt förhållningssätt hos skolans och förskolans verksamma. Detta gör vi genom att i tät samverkan med våra medlemskommuner skräddarsy och driva forsknings- och utvecklingsprojekt i olika former. Dessa projekt ska engagera och fortbilda lärare och skolledare, generera ny, verksamhetsrelevant kunskap och skapa ringar på vattnet i såväl kommunerna som på universitetet. 

Senast uppdaterad: 2023-02-02