Ny på jobbet - intervju med Anna Brunner Cederlund

Hej Anna Brunner Cederlund, ny projektkoordinator för ULF. Välkommen till Forum för samverkan! Hur känns det att bli en del av teamet?
- Jag känner mig verkligen välkommen till mitt nya team. Det är en mycket spännande utmaning att få lära känna universitetet och de många olika uppdrag och projekt som pågår här.

Vad kommer du att jobba med konkret?
- Mitt huvuduppdrag kommer att vara att samordna de olika grupperna som just nu bildas inom ULF, och över tid samla in den kunskap som skapas under försöksverksamheten. Sedan kommer jag också att vara involverad i de olika projekt som pågår på Forum för samverkan.

ULF säger du, vad är det för något?
- ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och är ett regeringsuppdrag som Uppsala universitet har fått tillsammans med tre andra universitet. Vi kommer under de närmsta fem åren att prova olika samverkansformer mellan forskning, praktiserande lärare/förskollärare och lärarutbildning. Detta görs för att stärka kopplingen mellan forskning och de behov som finns ute på förskolor och skolor och för att samverka i högre utsträckning.

Vad har du för bakgrund?
- Jag är utbildad förskollärare och har arbetat i Uppsala kommun sedan 2001. De senaste 6 åren har jag arbetat med strategiska utvecklingsfrågor som pedagogisk utvecklare i ett förskoleområde. Där har jag mött pedagogerna i handledning samt arbetat med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Vilka blir dina drivkrafter på FoSam?
- Min drivkraft är skolutvecklingsfrågor och hur de kan göra skillnad för förskollärare och lärare i praktiken. När de gör skillnad ”på riktigt” så tror jag att de kommer barnen till gagn, vilket är en viktig del av utvecklingen av vårt demokratiska samhälle.

Senast uppdaterad: 2022-08-11